Garancia és visszaküldés

Minden termékre érvényesek a gyártói garanciális időszakok.

Az EU-országokban érvényes az 1999/44/EK irányelv, amely legalább 24 hónapos garanciális időszakot ír elő.
A termék garanciális javításra történő leadásakor szükséges a vásárlási bizonylat vagy a kitöltött jótállási jegy.
Ha a termék a megadott jótállási idő lejárta előtt megsérül, a garanciális javítást ingyenesen elvégezzük.


A garanciális kötelezettségek nem vonatkoznak:

 • hibás fényforrásokhoz;
 • a terméket nem rendeltetésszerűen (kereskedelmi, gyártási célra vagy a használati utasításban meghatározott követelmények betartása nélkül) használják;
 • bármilyen önjavítás történt, a tömítések sérültek, a termék meghamisítására utaló jelek vannak stb.;
 • mechanikai sérülés van a termék házán vagy más részein;
 • a terméket nem megfelelően csatlakoztatták az áramforráshoz, vagy az alállomások, elosztó létesítmények stb. elektromos szerelési munkái során túl magas tápfeszültség impulzusok miatt megsérült;
 • a terméket villámcsapás, tűz, víz vagy egyéb elemek, agresszív anyagok, folyadékok stb. károsították;
 • korlátozott élettartamú terméktartozékokhoz, tartozékokhoz, alkatrészekhez és egységekhez.

 

Csomagolás

Minden vásárlónak javasoljuk, hogy őrizze meg az eredeti termékcsomagolást, ha garanciális szervizre van szüksége – ezt egyes gyártók előírják. A termék sorozatszáma, illetve a termék azonosításához szükséges egyéb fontos információ a termékről és a csomagolásról nem távolítható el.

 

Termék visszaküldési eljárás

Ha a megvásárolt termék nem megfelelő okok miatt, a vásárlónak joga van azt a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni az eladónak.

Ha a vevő megtagadja a hibásan kiszállított áru átvételét, köteles megfizetni az áru visszaküldésének szállítási költségét.

A visszaküldött terméknek fel nem használtnak és eredeti csomagolásában kell lennie, kivéve a vákuum átlátszó csomagolást.

Minden gyári matricának, beleértve a sorozatszámot is, fel kell tüntetnie a terméken és/vagy csomagolásán.

Ha a vevőnek nem megfelelő minőségű nem élelmiszerterméket adtak el, és az eladó annak hiányosságait nem beszélte meg a vevővel, a vevő jogosult követelni az eladótól:

 • a nem megfelelő minőségű terméket megfelelő minőségű termékre cserélni;
 • ennek megfelelően csökkentse a termék árát;
 • ésszerű időn belül a termék hibáit ingyenesen kijavítani;
 • a termék hibáinak elhárításának költségeit megtéríteni, ha azt az eladó ésszerű időn belül nem távolította el, a fogyasztó a hibát saját maga vagy harmadik személy közreműködésével távolította el;
 • az adásvételi szerződést egyoldalúan felmondani és a termékért kifizetett pénz visszatérítését követelni.

 

Az áru cseréje vagy visszaküldése a vásárlás helyén vagy az eladó által megjelölt más, a vevő számára kényelmes helyen történik. A vevő írásos kérelmet nyújt be az eladónak, amelyben megjelöli az áru hibáit. A kérelemhez pénztárgép bizonylatot vagy vételi-adásvételi bizonylatot, vagy az áru ezen eladótól történő adásvételét igazoló egyéb okiratot, valamint jótállási okmányt (ha az eladott árura a minőségi szavatossági idő van meghatározva) csatolunk.

Ha a vevőnek nem tetszik a megvásárolt termék formája, mérete, színe, modellje vagy teljessége, joga van azt a nem élelmiszer jellegű termék eladásától számított tizennégy napon belül hasonló termékre kicserélni, kivéve, ha az eladó hosszabb időszakot határozzon meg.

Ha az eladó nem rendelkezik cserére alkalmas termékkel, a vevőnek joga van a terméket a megadott határidőn belül visszaküldeni az eladónak, és visszakövetelni az érte kifizetett pénzt.

A termék megjelenésében bekövetkezett változás vagy a termék sérülése miatti vita esetén az eladónak írásban kell fordulnia a Nem Élelmiszeripari Termékek Állami Felügyelőségéhez, és az írásbeli következtetések kézhezvételét követően haladéktalanul értesítenie kell a vásárlót.